خانه » پیام ریاست

پیام ریاست

1

مجتمع هاي سلامت از خرداد ماه سال ۹۳ با هدف: افزايش كيفيت و گسترش خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي كشور در جهت تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت اقشار كم درآمد جامعه و همچنين كوچك كردن بدنه دولت تشكيل شده است. اين مجتمع ها زير نظر دانشگاه علوم پزشكي بوده خدمات درماني و بهداشتي اولیه را براي ساكنان تحت پوشش خود در حاشيه شهرها ارائه مي نمايند. در اين راستا مجتمع سلامت چشم انداز با شعار: ” ارتقاء سلامت مردم ، بهبود مستمر كيفيت و رعايت كرامت همنوع، سرلوحه كار سازماني ماست” در منطقه ۱ كلانشهر تبريز ايجاد شده و در حال حاضر ۳۷۷/۵۷ خانوار توسط ۴ مركز سلامت زير پوشش رابطین سلامت قرار گرفتند، كه ساکنین اين منطقه بعد از انجام ویزیت پایه و صدور کارت شناسایی خانوار میتوانند از خدمات  بهداشتي رایگان و خدمات درمانی با تعرفه دولتی بهره مند گردند.

در مراكز زير پوشش مجتمع سلامت چشم انداز خدمات درماني و بهداشتي در سطوح مختلف از جمله :

 انجام ويزيت پايه ( تشكيل پرونده سلامت)، ويزيت متخصصين داخلي، كودكان، زنان و روانپزشكي، دندانپزشكي، خدمات پرستاري، مامايي، مشاوره، بهداشت و تنظيم خانواده، واكسناسيون، بيماريابي، بهداشت محيط، بداشت دهان و دندان، روانشناسي و مشاوره تغذيه  ارائه مي شود.

اميد است بتوانيم با ارائه خدمات مطلوب شاهد ارتقاء روز به روز سطح سلامت و افزايش آگاهي آحاد جامعه باشيم.

رفتن به بالا